نتايج برچسب "خرید-صدف-ریز"

آویز صدفی کد 153

آویز صدفی کد 153

آویز صدفی صدف طبیعی می باشد رنگ و شکل طبیعی می باشد مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 3,000 تومان


آویز صدفی کد 152

آویز صدفی کد 152

آویز صدفی صدف طبیعی می باشد رنگ و شکل طبیعی می باشد مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 3,000 تومان


آویز صدفی کد 159

آویز صدفی کد 159

آویز صدفی صدف طبیعی می باشد رنگ و شکل طبیعی می باشد مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 3,000 تومان


آویز صدفی کد 134

آویز صدفی کد 134

آویز صدفی صدف طبیعی می باشد رنگ و شکل طبیعی می باشد مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 3,000 تومان


آویز صدفی کد 160

آویز صدفی کد 160

آویز صدفی صدف طبیعی می باشد رنگ و شکل طبیعی می باشد مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 3,000 تومان


آویز صدفی کد 154

آویز صدفی کد 154

آویز صدفی صدف طبیعی می باشد رنگ و شکل طبیعی می باشد مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 3,000 تومان


آویز صدفی کد 132

آویز صدفی کد 132

آویز صدفی صدف طبیعی می باشد رنگ و شکل طبیعی می باشد مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 3,000 تومان


آویز صدفی کد 156

آویز صدفی کد 156

آویز صدفی صدف طبیعی می باشد رنگ و شکل طبیعی می باشد مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 3,000 تومان


آویز صدفی کد 135

آویز صدفی کد 135

آویز صدفی صدف طبیعی می باشد رنگ و شکل طبیعی می باشد مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 3,000 تومان


آویز صدفی کد 157

آویز صدفی کد 157

آویز صدفی صدف طبیعی می باشد رنگ و شکل طبیعی می باشد مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 3,000 تومان


آویز صدفی کد 158

آویز صدفی کد 158

آویز صدفی صدف طبیعی می باشد رنگ و شکل طبیعی می باشد مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 3,000 تومان


آویز صدفی کد 155

آویز صدفی کد 155

آویز صدفی صدف طبیعی می باشد رنگ و شکل طبیعی می باشد مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 3,000 تومان


آویز صدفی کد 151

آویز صدفی کد 151

آویز صدفی صدف طبیعی می باشد رنگ و شکل طبیعی می باشد مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 3,000 تومان


آویز صدفی کد 200

آویز صدفی کد 200

آویز صدفی صدف طبیعی می باشد رنگ و شکل طبیعی می باشد مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 3,000 تومان


آویز صدفی کد 131

آویز صدفی کد 131

آویز صدفی صدف طبیعی می باشد رنگ و شکل طبیعی می باشد مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 3,000 تومان


آویز صدفی کد 133

آویز صدفی کد 133

آویز صدفی صدف طبیعی می باشد رنگ و شکل طبیعی می باشد مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 0917957706195403


قیمت محصول : 3,000 تومان


آویز صدفی کد 190

آویز صدفی کد 190

آویز صدفی صدف طبیعی می باشد رنگ و شکل طبیعی می باشد مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 3,000 تومان


دستبند صدفی 119

دستبند صدفی 119

دستبند صدفی با صدف طبیعی برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 5,000 تومان


دستبند صدفی 116

دستبند صدفی 116

با صدف های طبیعی مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 6,000 تومان


دستبند صدفی 128

دستبند صدفی 128

دستبند صدفی کد 128 با صدف های طبیعی مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 6,000 تومان


دستبند صدفی 127

دستبند صدفی 127

دستبند صدفی صدف طبیعی می باشد رنگ و شکل طبیعی می باشد مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 4,000 تومان


دستبند صدفی 114

دستبند صدفی 114

دستبند صدفی از صدف طبیعی مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 4,000 تومان


دستبند صدفی 122

دستبند صدفی 122

دستبند صدفی از صدف طبیعی مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 8,000 تومان


دستبند صدفی 130

دستبند صدفی 130

دستبند صدفی از صدف طبیعی مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 6,000 تومان


دستبند صدفی 118

دستبند صدفی 118

دستبند صدفی از صدف طبیعی مناسب هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 5,000 تومان


صدف کفه ای

صدف کفه ای

صدف کفه ای مناسب کارهای هنری و صنایع دستی طول صدف بین 12 تا 17 سانت هر عدد 10 هزار تومان برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 16,000 تومان


صدف کفه ای کوچک

صدف کفه ای کوچک

صدف کفه ای کوچک مناسب هنرهای دستی و صنایع دستی مناسب آکواریوم و گلدان هر کیلو 10 هزار تومان برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 20,000 تومان


صدف چشمی ریز

صدف چشمی ریز

صدف چشمی ریز مناسب کارهای هنری و صنایع دستی 100 گرم 2500 تومان برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 3,500 تومان


ستاره دریایی ریز

ستاره دریایی ریز

ستاره دریایی ریز مناسب برای کارهای هنری وصنایع دستی اندازه ستاره دریایی بین 3 الی 6 سانت برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 2,500 تومان


توتیا کوچک

توتیا کوچک

توتیا مناسب برای کارهای هنری صنایع دستی و دکوراسیون اندازه توتیا بین 4 الی 8 سانت برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 1,600 تومان


توتیا بزرگ

توتیا بزرگ

توتیا مناسب برای کارهای هنری صنایع دستی و دکوراسیون اندازه توتیا بین 4 الی 8 سانت برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 2,300 تومان


صدف ریز کد 208

صدف ریز کد 208

صدف ریز مناسب کارهای هنری و صنایع دستی اندازه این صدف بین یک الی دو سانت می باشد انداز ها بصورت مخلوط می باشد برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 8,000 تومان


صدف ریز کد 207

صدف ریز کد 207

صدف ریز مناسب کارهای هنری و صنایع دستی اندازه این صدف بین یک الی دو سانت می باشد انداز ها بصورت مخلوط می باشد برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 8,000 تومان


صدف ریز کد 206

صدف ریز کد 206

صدف ریز مناسب کارهای هنری و صنایع دستی اندازه این صدف بین یک الی دو سانت می باشد انداز ها بصورت مخلوط می باشد برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 8,000 تومان


صدف ریز کد 205

صدف ریز کد 205

صدف ریز مناسب کارهای هنری و صنایع دستی اندازه صدف بین .5 سانت تا 1.5 سانت این اندازه های بصورت مخلوط می باشد هر 100 گرم 6000 تومان برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 8,000 تومان


ستاره دریایی متوسط

ستاره دریایی متوسط

ستاره دریایی متوسط ستاره دریایی طبیعی مناسب کارهای هنری و صنایع دستی این ستاره مناسب آکواریوم نمی باشد. اندازه ستاره بین 4 الی 8 سانت می باشد برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 8,000 تومان


صدف گور

صدف گور

صدف گور مناسب کارهای هنری و صنایع دستی اندازه صدف گور بین 2 الی 3 سانت اندازه ها بصورت مخلوط می باشد هر عدد 350 تومان برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 500 تومان


صدف مارپیج قهوه ای

صدف مارپیج قهوه ای

صدف مارپیج قهوه ای ماسب برای کارهای هنری و صنایع دستی و آکواریوم اندازه صدف بین 2 الی 3 سانت می باشد اندازه ها بصورت مخلوط هستند هر 100 گرم 6000 تومان برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 8,000 تومان


صدف پنجه ای بزرگ

صدف پنجه ای بزرگ

صدف پنجه ای بزرگ مناسب برای دکوراسیون و آکواریوم اندازه صدف 25 سانت برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 60,000 تومان


صدف گاوی بزرگ

صدف گاوی بزرگ

صدف گاوی بزرگ مناسب برای دکوراسیون و آکواریوم اندازه صدف بین 6 الی 8 سانت قیمت هر عدد 8000 تومان برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 8,000 تومان


صدف شمشیری

صدف شمشیری

صدف شمشیری مناسب برای کار های هنری و صنایع دستی آکواریوم اندازه صدف بین 4 الی 6 سانت اندازه صدف ها بصورت مخلوط می باشد قیمت هر 100 گرم 6000 می باشد برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 8,000 تومان


صدف دوکی کوچک

صدف دوکی کوچک

صدف دوکی کوچک مناسب بری کار های هنری و صنایع دستی و آکواریوم اندازه صدف بین 3 الی 6 سانت قیمت هر عدد 2500 تومان برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 2,500 تومان


صدف برجی

صدف برجی

صدف برجی مناسب برای کار های هنری و صنایع دستی و آکواریوم اندازه صدف تا 12 سانت قیمت هر عدد 10000 تومان برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 10,000 تومان


صدف ببری

صدف ببری

صدف ببری مناسب برای کار های هنری و صنایع دستی و آکواریوم اندازه صدف بین 2 تا 3 سانت قیمت هر 30 عدد 6000 تومان اندازه ها به صورت مخلوط می باشد برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 6,000 تومان


صدف دوکی قهوه ای کوچک

صدف دوکی قهوه ای کوچک

صدف دوکی قهوه ای بزرگ مناسب برای کارهای هنری و صنایع دستی و آکواریوم اندازه بزرگ تا 4 سانت قیمت هر عدد 1000 تومان برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 1,000 تومان


صدف دوکی قهوه ای بزرگ

صدف دوکی قهوه ای بزرگ

صدف دوکی قهوه ای بزرگ مناسب برای کارهای هنری و صنایع دستی و آکواریوم اندازه بزرگ تا 6 سانت قیمت هر عدد 2000 تومان برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 2,000 تومان


صدف کفه ای نارنجی

صدف کفه ای نارنجی

صدف کفه ای نارنجی مناسب کارهای هنری و صنایع دستی و آکواریوم اندازه صدف بین 4 تا 7 سانت هر عدد 1200 تومان برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 1,200 تومان


ستاره دریایی حجمی بزرگ

ستاره دریایی حجمی بزرگ

ستاره دریایی حجمی بزرگ مناسب برای دکوراسیون طول ستاره دریایی 25 سانت برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 30,000 تومان


صدف کله قندی

صدف کله قندی

صدف کله قندی مناسب برای کار های هنری و صنایع دستی و آکواریوم اندازه صدف بین 3 الی 4 سانت برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 1,000 تومان


صدف کفه ای بشقابی

صدف کفه ای بشقابی

صدف کفه ای بشقابی طول 27 سانت مناسب برای کار های هنری و صنایع دستی و دکوراسیون برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 50,000 تومان


توتیا براق کوچک

توتیا براق کوچک

توتیا براق کوچک مناسب برای کارهای هنری وصنایع دستی و دکوراسیون اندازه توتیا براق کوچک تقریبا 4 تا 5 سانت می باشد برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 14,000 تومان


صدف خاری مشکی ریز

صدف خاری مشکی ریز

صدف خاری مشکی ریز مناسب برای دکوراسیون و آکواریوم اندازه صدف حدود 5 سانت قیمت هر عدد 2000 تومان برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 2,000 تومان


صدف پنجه ای کوچک

صدف پنجه ای کوچک

صدف پنجه ای بزرگ مناسب برای دکوراسیون و آکواریوم اندازه صدف حدود 12 سانت برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 18,000 تومان


صدف پوست پیازی

صدف پوست پیازی

صدف پوست پیازی مناسب برای دکوراسیون و آکواریوم اندازه صدف حدود 8 سانت برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 10,000 تومان


صدف خاردار سفید

صدف خاردار سفید

صدف خاردار سفید مناسب برای دکوراسیون و آکواریوم اندازه صدف حدود 14 سانت برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 30,000 تومان


صدف خیاری

صدف خیاری

صدف خیاری مناسب برای دکوراسیون و آکواریوم اندازه صدف حدود 24 سانت برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 80,000 تومان


صدف پنجه ای متوسط

صدف پنجه ای متوسط

صدف پنجه ای متوسط مناسب برای دکوراسیون و آکواریوم اندازه صدف حدود 20سانت برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 30,000 تومان


صدف حلزونی نارنجی

صدف حلزونی نارنجی

صدف حلزونی نارنجی مناسب برای دکوراسیون و آکواریوم اندازه صدف حدود 7 سانت برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 8,000 تومان


صدف دوکی زرد و قهوه ای

صدف دوکی زرد و قهوه ای

صدف دوکی زرد و قهوه ای مناسب برای دکوراسیون و آکواریوم اندازه صدف حدود 5 سانت برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 1,000 تومان


صدف کفه ای کنگره دار

صدف کفه ای کنگره دار

صدف کفه ای کنگره دار مناسب برای دکوراسیون و آکواریوم اندازه صدف حدود 12 سانت برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 9,000 تومان


صدف کله گاوی

صدف کله گاوی

صدف کله گاوی مناسب برای دکوراسیون و آکواریوم اندازه صدف 12 سانت برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 65,000 تومان


صدف لب ماتیکی

صدف لب ماتیکی

صدف لب ماتیکی مناسب برای دکوراسیون و آکواریوم اندازه صدف حدود 14سانت برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 80,000 تومان


ستاره دریایی گچی

ستاره دریایی گچی

ستاره دریایی گچی مناسب برای دکوراسیون و آکواریوم اندازه ستاره بین 15 الی 20 سانت برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 8,000 تومان


صدف حلزونی سبز

صدف حلزونی سبز

صدف حلزونی سبز مناسب برای دکوراسیون و آکواریوم اندازه صدف 5 سانت برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 1,000 تومان


صدف خادار متوسط

صدف خادار متوسط

صدف خاردار متوسط مناسب برای دکوراسیون و آکواریوم اندازه صدف حدود 10 سانت برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 10,000 تومان


صدف بسته ای

صدف بسته ای

صدف بسته ای مناسب برای دکوراسیون و آکواریوم در هر بسته نزدیک 40 عدد صدف موجود است برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 20,000 تومان


صدف دوک

صدف دوک

صدف دوک مناسب برای دکوراسیون و آکواریوم اندازه صدف حدود 7 سانت برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 3,500 تومان


صدف حلزونی قهوه ای

صدف حلزونی قهوه ای

صدف حلزونی قهوه ای مناسب برای آکواریوم و دکوراسیون وهدیه صدف و رنگ طبیعی برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 9,000 تومان


دستبند صدفی

دستبند صدفی

دستبند صدفی زیبا مناسب برای هدیه و کادو از صدف طبیعی برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 5,000 تومان


دستبند صدفی

دستبند صدفی

دستبند صدفی زیبا با صدف طبیعی مناسب برای هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 5,000 تومان


دستبند صدفی

دستبند صدفی

دستبند صدفی زیبا از صدف طبیعی مناسب برای هدیه و کادو برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 15,000 تومان


جای جواهرات

جای جواهرات

جا جواهرات مناسب برای هدیه و کادو با صدف طبیعی برای دیدن عکس های بیشتر به شماره زیر در تلگرام یا وات ساپ پیام بدید 09179577061


قیمت محصول : 15,000 تومان


گوشواره صدفی

گوشواره صدفی

گوشواره صدفی ساخته شده از صدف طبیعی هر جفت گوشواره 6000 تومان


قیمت محصول : 3,000 تومان


انواع صدف و گوش ماهی

انواع صدف و گوش ماهی

فروش انواع صدف گوش ماهی فروش انواع ستاره دریایی بزرگ و متوسط و ریز فروش انواع توتیا فروش انواع زیورآلات صدفی


قیمت محصول : 1,000 تومان


صدف دکمه ای

صدف دکمه ای

فروش انواع صدف و گوش ماهی فروش ستاره دریایی بزرگ و متوسط و ریز فروش انواع توتیا فروش صدف ریز فروش زیورآلات صدفی


قیمت محصول : 1,000 تومان


انواع صدف و گوش ماهی

انواع صدف و گوش ماهی

فروش انواع صدف و گوش ماهی فروش انواع ستاره دریایی بزرگ و متوسط و ریز فروش انواع توتیا فروش انواع زیورآلات صدفی


قیمت محصول : 15,000 تومان